Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και το αντίστροφο.
Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό: εισάγετε ένα δεκαδικό αριθμό και κάντε κλικ =.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό.
Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.


Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος