Krácení zlomků

Pro krácení zlomku pomoci kalkulačky zadejte hodnotu zlomku a stiskněte tlačítko "=".
Kalkulačka vypočítá největší společný dělitel čitatele a jmenovatele a vydělí jim čitatele i jmenovatele daného zlomku.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Krácení zlomků

Krácení zlomků online

Kalkulačka pro převod zlomku na základní tvar

Chcete-li zadat zlomek, stačí vyplnit čitatel i jmenovatel.
Chcete-li zadat smíšené číclo, zadejte celočíselnou část, čitatel a jmenovatel.
Čitatel a jmenovatel mohou být pouze celá čísla.
Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena