Doporučení pro vytváření silných hesel

Heslo by mělo být nejméně 9 znaků. Doporučujeme 12 znaků nebo víc. Každý znak výrazně zvyšuje silu hesla - čím delší heslo, tím je silnější.
Heslo by mělo obsahovat kombinaci velkých a malých písmen a číslic.
Heslo by mělo obsahovat speciální znaky, jako například, !, #, $, -, +, =, _ , @, %, *.
Heslo by nemělo být svázáno jakkoliv s vaší osobou. Do hesla nikdy nevkládejte osobní údaje jako jméno, příjmení ani jiné údaje, která mají něco společného s vaší osobou nebo někým blízkým.
Nepoužívejte jedno heslo pro několik účtů a služeb.

Generátor Hesel

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena