Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklemler çözümü

Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklem sistemleri soruları ve çözümleri.
Üç bilinmeyenli lineer denklem sistemlerini çözer.
İki bilinmeyenli lineer denklem sistemlerini çözer.

Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklem sistemleri

Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklem sistemleri şu şekildedir:

a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1
a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2
a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

x1, x2, x3 bilinmeyenler, a11,..., a33 sistemin katsayılarıdır and b1, b2, b3 sabitlerdir.

Üç bilinmeyenli lineer denklem sistemlerinin çözümü:
Online hesap makinesini kullanarak üç bilinmeyenli üç denklem sistemini çözmek için, sistemin katsayılarını girin ve 'çözümle'.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Tüm hakları saklıdır