Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler çözme - hesap makinesi

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme.
Birinci dereceden denklemleri herhangi bir biçimde girebilir veya yerleşik biçimleri kullanabilirsiniz.
Önceden tanımlanmış biçimleri: 'ax + b = с', 'ax + b = cx + d'.
Hesap makinesi hesaplamanın ayrıntılarını gösterir.
Hesap makinesi geçmişi depolar ve daha önce çözülmüş denklemleri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Birinci dereceden denklemler - birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme

Örnek. Birinci dereceden denklem köklerinin hesaplanması.

1. dereceden denklemin çözümü: 25x - 84 = 0

Genel ikinci derece denklem: ax + b = 0

Girin a = 25, b = - 84.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Tüm hakları saklıdır