Omvandling av decimaltal till bråktal

Denna kalkylator för att konvertera bråk till och från decimaltal.

Omvandla mellan decimalform och bråkform

Omvandla decimaltal till bråk

För att kunna omvandla ett decimaltal eller periodiska decimaltal till bråktal: välj "decimaltal till bråktal", ange ett decimaltal som du vill konvertera och klicka på "=".
Exempel:
Ange 8.95 för 8,95
Ange 0.24(3) för 0,24333 ...
Ange 0.(123) för 0.123123 ...
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alla rättigheter förbehålls