Prosentkalkulator

Prosentregning: finn prosent av et tall, finn det hele tallet, finn prosenten, økning og minking i prosent, endringer i prosent, prosentøkning, prosentnedgang, omgjøring av brøk til prosent og fra prosent til brøk.
Du kan endre antallet desimaler du vil bruke.
Beregningshistorikk.

Prosentkalkulator online

Beregning av prosent online:

1. Finn prosentandelen (Prosent av et tall).
Hva er prosent (%) av det hele tallet?
Hva er 25% av 45?

2. Finn det hele tallet.
Del av tallet er prosent % av hva?
45 er 30% av hva?

3. Finn prosenten.
Del av tallet er hvilken prosent av det hele tallet?
35 er hvilken prosent av 150?

4. Økning og minking i prosent.
Øke eller minske et tall med en prosentandel.
25 økt med 10 %
1800 minskt med 54%
5. Endringer i prosent (Prosentøkning/Prosentnedgang).
Prosentøkning. Økning fra 80 til 270?
Prosentnedgang. Nedgang fra 1800 til 560?

6. Omgjøring av brøk til prosent og fra prosent til brøk.

Support

Support
Kontakt
Saturday, April 20, 2019

Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter forbeholdes