Stelsel van 3 lineaire vergelijkingen met 3 onbekenden oplossen

Calculator voor het oplossen van stelsels twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden 2x2 en drie lineaire vergelijkingen met drie onbekenden 3x3 (Regel van Cramer).

Stelsel van drie lineaire vergelijkingen met drie onbekenden oplossen online

Rekenmachine voor het oplossen van stelsel van drie lineaire vergelijkingen met drie onbekenden

Een algemeen stelsel van drie lineaire vergelijkingen met drie onbekenden is:

a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1
a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2
a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

x1, x2, x3 zijn de onbekenden, a11,..., a33 zijn de coëfficiënten van het stelsel en b1, b2, b3 zijn de constante termen.

Voer de coëfficiënten van het stelsel en druk vervolgens op 'Oplossen'. U kunt de gehele getallen, breuken en decimalen invoeren.

maandag 20 mei 2019

Privacybeleid
Voorwaarden


Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rechten voorbehouden