Αριθμομηχανή Κλασμάτων

Αριθμομηχανή για αριθμητικών λειτουργιών με κλάσματα: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.
Μπορείτε να επιλέξετε να υπολογίζουν δύο ή τρία κλάσματα.
Ιστορικό υπολογισμών.
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος