Løsning af to ligninger med to ubekendte

Lommeregner til at løse et system af to lineære ligninger med to ubekendte.

Løsning af to ligninger med to ubekendte online

Løsning af 2x2 lineære ligningssystemer ved hjælp af substitution.

Indtast værdierne af koefficienterne for x og y og klik på "Løse". Du kan indtaste heltal, brøker og decimaler.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes