Løsning af ligninger af første grad

Lommeregner som kan udregne ligninger af første grad med én ubekendt.

Løsning af ligninger af første grad

Lommeregner som kan udregne ligninger af første grad med én ubekendt.

Løsning af simpel førstegradsligninger ax + b = 0 og ax + b = cx + d, ligninger af første grad med parentes, ligninger af første grad med brøker og decimaltal.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes