Løsning af ligninger af første grad

Lommeregner som kan løse førstegradsligninger med én ubekendt.
Løsning af førstegradsligninger med heltal, decimaltal, brøker og parentes.

Løsning af førstegradsligninger med én ubekendt online

Lommeregner som kan udregne ligninger af første grad med én ubekendt:

Løsning af simpel førstegradsligning med heltal og decimaltal.

Løsning af førstegradsligninger med brøker.

Løsning af førstegradsligning med parentes.

Foruddefinerede formater til at løse ligninger af første grad på formen ax + b = с og ax + b = cx + d.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes