Løsning af andengradsligninger med brøker

Lommeregner som kan løse førstegradsligninger og andengradsligninger.
Løsning af førstegradsligninger og andengradsligninger med parentes og brøker.

Løsning af andengradsligninger med brøker online

Løsning af en andengradsligning med reelle og komplekse løsninger

Lommeregner til at løse andengradsligninger med reelle og komplekse løsninger (rødder).

Løsning af en andengradsligning vha diskriminant og løsningsformel.

Foruddefinerede formater til at løse andengradsligninger på formen ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0 og ax2 + c = 0. Du skal bare indtaste de værdier af 'a', 'b', 'c' og klik på ‘Løse’.

Lommeregner beregner diskriminant og rødderne af en andengradsligning, som kan være reel og kompleks.

Du kan få vist beregningsoversigten.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes