Løsning af tre ligninger med tre ubekendte

Lommeregner til at løse et system af 3 lineære ligninger med 3 ubekendte.

Løsning af lineære ligningssystemer 3x3

Løsning af lineære ligningssystemer ved hjælp af Cramers regel.

Indtast værdierne af koefficienterne og klik på "Løse". Du kan indtaste heltal, brøker og decimaler.
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes