Løsning af 2. gradsligning

Lommeregner til at løse 2. gradsligninger.

Løsning af 2. gradsligninger online

Lommeregner til at løse 2. gradsligninger med reelle og komplekse løsninger.

Løsning af 2. gradsligning med reelle koefficienter på standard-form vha. diskriminant og løsningsformel.

Løsning af andengradsligninger på formen ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0 og ax2 + c = 0.

Du skal bare indtaste de værdier af 'a', 'b', 'c', og klik på "Løse".

Lommeregner beregner diskriminant og rødderne af en andengradsligning, som kan være reel og kompleks.

Du kan få vist beregningsoversigten.

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes