Sammenligning af brøker

Sammenligning af ægte og uægte brøker og blandede tal. Større end og mindre end med brøker.
Sammenligne størrelsen på to og tre brøker.
Lommeregner arbejder med at finde en fællesnævner for to og tre brøker og sammenlign brøker.
Du kan få vist beregningsoversigten.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Sammenligning af brøker

Sammenligning af brøker

Sammenligning af brøker (mindre end, større end). Finde ud af hvilken brøk der er størst.
Sammenligne to og tre brøker.
Lommeregner arbejder med at finde en fællesnævner for to og tre brøker og sammenlign brøker. Kunne omskrive brøker til samme nævner

Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes