Řešení kvadratických rovnic

Kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic s reálnými a komplexními kořeny.
Kalkulačka zobrazuje postup vypočtu.
Řešení kvadratické rovnice ve tvaru ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0, ax2 + c = 0.
Historie výpočtů.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Řešení kvadratických rovnic

Řešení kvadratických rovnic online

Výpočet kořenů kvadratické rovnice pomoci online kalkulačky

Chcete-li najít kořeny kvadratické rovnice, zadejte číselné koeficienty 'a', 'b' a 'c' a klikněte "Vyřešit". Koeficienty můžou být zadány jako zlomky, celá nebo desetinná čísla.

Tato online kalkulačka může vyřešit kvadratické rovnice s reálnými a komplexními kořeny.

Řešení kvadratických rovnic v základním tvaru, kvadratických rovnic bez lineárního členu a kvadratických rovnic absolutního členu.

Kalkulačka vypočítá diskriminant a kořeny kvadratické rovnice a zobrazuje postup řešení.

Kalkulačka ukládá již provedené výpočty do historie výpočtů.

Co je kvadratická rovnice

Obecný zápis kvadratické rovnice je:
ax2 + bx + c = 0, kde x je neznámá, a, b a c jsou koeficienty z oboru reálných čísel, a ≠ 0.

Tvary kvadratické rovnice:

ax2 + bx + c = 0 je obecná kvadratická rovnice.

Kvadratické rovnice ax2 + c = 0, kde b = 0 říkáme kvadratická rovnice bez lineárního členu.

Kvadratická rovnice ax2 + bx = 0, kde c = 0 je kvadratická rovnice bez absolutního členu.

Normovaná kvadratická rovnice je kvadratická rovnice x2 + bx + c = 0, kde a = 1.

Je-li a = 0, rovnice je lineární.

Jak řešit kvadratickou rovnici

Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice:

Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice

Výpočet diskriminantu kvadratické rovnice
Diskriminant kvadratické rovnice

Diskriminant může být kladný, nulový nebo záporný:

Pokud diskriminant je kladný (b²-4ac > 0), kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny.

Vyjde-li diskriminant nulový (b²-4ac = 0), kvadratická rovnice má jeden reálný kořen.

Je-li diskriminant záporný (b²-4ac < 0), kvadratická rovnice nemá reálné kořeny, ale má dva komplexní kořeny.

Řešení kvadratických rovnic pomoci online kalkulačky

Příklad 1. Řešení kvadratické rovnice 2x2 + x - 15 = 0.

Výpočet kvadratické rovnice v základním tvaru:

Chcete-li vyřešit tuto rovnici, zadejte: a = 2 (koeficient před x2), b = 1 nebo nechte prázdný (koeficient před x), c = -17. Klikněte "Vyřešit".
Kalkulačka zobrazuje postup řešení, kořeny a diskriminant.

Příklad 2. Řešení kvadratické rovnice 4x2 - 7x = 0.

Výpočet kvadratických rovnic online:

Pro řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu, klikněte "Nastavení", výberte si formát ax2 + bx = 0 a klikněte "Ok".
Pak zadejte a = 4 a b = -7 a klikněte "Vyřešit".

Příklad 3. Řešení kvadratické rovnice 2x2 - 2 = 0.

Výpočet kvadratických rovnic:

Pro řešení kvadratické rovnice bez lineárního členu, klikněte "Nastavení", výberte si formát ax2 + c = 0 a klikněte "Ok".

Zadejte koeficient a = 4, c = -2 a stiskněte tlačítko "Vyřešit".

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena