Řešení kubických rovnic

Kalkulačka pro řešení kubických, kvadratických a lineárních rovnic.
Kalkulačka podporuje dva formáty: "rozšířený formát" pro řešení rovnic libovolného tvaru a speciální formát pro řešení kubické rovnice ve tvaru ax3 + bx2 + cx + d= 0.
Historie výpočtů.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Řešení kubických rovnic

Řešení kubické rovnice

Co je kubická rovnice

Obecná kubická rovnice má následující tvar:
Kubická rovnice

Řešení kubické rovnice online

Chcete-li najít kořeny kubické rovnice, zadejte číselné koeficienty 'a', 'b', 'c', 'd', a klikněte "Vyřešit".
Koeficienty 'a', 'b', 'c' a 'd' jsou reálná čísla, a ≠ 0.

Nalezení kořenů kubických rovnic (Cardanovy vzorce)

Výpočet diskriminanta a kořenů kubické rovnice - jak řešit kubickou rovnici pomocí Cardanových vzorců.

Po vydělení rovnice čislem a Vydělení kubické rovnice a substituci substituci
dostaneme redukovanou kubickou rovnici Redukovanou kubická rovnice, kde kubická rovnice p q.

Diskriminant kubické rovnice Diskriminant kubické rovnice.

Kořeny kubické rovnice:

Kořeny kubické rovnice

kde Řešení kubické rovnice

Řešení kubické rovnice a Řešení kubické rovnice zvolíme tak, že Řešení kubické rovnice

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má tři reálné kořeny.

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má jeden reálný kořen a dva komplexně sdružené kořeny.

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má dva reálné kořeny. Je-li p = q = 0, rovnice má jeden reálný kořen.
čtvrtek, 13. prosince, 2018

Ochrana osobních údajů
Podmínky použití


Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena