Řešení kvadratických rovnic se zlomky

Kalkulačka umožňuje vyřešit široký rozsah lineárních a kvadratických rovnic, včetně lineárních a kvadratických rovnic se závorkami a zlomky.
Kalkulačka zobrazuje postup řešení a historie výpočtů.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Řešení kvadratických rovnic

Online kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic s postupem výpočtu

Kalkulačka podporuje čtyři šablony pro řešení kvadratických rovnic:

"rozšířený" pro řešení kvadratických rovnice libovolného tvaru, včetně kvadratických rovnic se závorkami a zlomky;

ax2 + bx + c = 0 pro řešení kvadratické rovnice v základním tvaru;

ax2 + bx = 0 pro řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu;

ax2 + c = 0 pro řešení kvadratické rovnice bez lineárního členu.


Řešení kvadratických rovnic se zlomky.

Kalkulačka uloží již provedené výpočty do "Historie výpočtů", odkud výpočty mohou být snádno vyvolaný pomoci tlačitek "<" a ">".


Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena