Řešení lineárních rovnic o jedné neznámé

Kalkulačka pro řešení lineárních rovnic o jedné neznámé, včetně lineárních rovnic se zlomky a závorkami.
Kalkulačka zobrazuje postup řešení.

Kalkulačka pro řešení lineárních rovnic s postupem výpočtu

Potřebujete vyřešit lineární rovnice o jedné neznámé? Tato online kalkulačka umožňuje vyřešit široký rozsah lineárních rovnic o jedné neznámé, včetně lineárních rovnic se závorkami a zlomky. Kalkulačka umožňuje zadávání lineárních rovnic v libovolném tvaru.

Speciální formáty pro řešení lineárních rovnic ve tvaru ax + b = c a ax + b = cx + d. Koeficienty můžou být zadány jako zlomky, smíšená čísla, celá nebo desetinná čísla. Koeficienty mohou být i negativní.

Kalkulačka pro řešení lineární rovnice ukládá již provedené výpočty do historie výpočtů. Stisknutím tlačítka ">" nebo "<" můžete tyto výpočty zobrazovat a případně je i upravovat.

úterý, 18. prosince, 2018

Ochrana osobních údajů
Podmínky použití


Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena