Převod desetinných čísel na zlomky

Tato online kalkulačka můžet byt použíta jak pro převod obyčejných desetinných čísel tak i pro převod periodických desetinných čísel.
Kalkulačka ukazuje výsledek jako zlomek nebo smíšené číslo v základním tvaru.

Kalkulačka pro převod desetinného čísla na zlomek online

Jak převést desetinné číslo na zlomek

1. Vyberte "desetinné číslo na zlomek".

2. Zadejte do textboxu desetinné číslo, které chcete převést na zlomek.

3. Zmáčkněte tlačitko "=".

Jak zadat desetinné číslo:
Pokud číslo nemá periodíckou část, zadejte celou část čísla, oddělenou od desetinné části pomocí desetinné čárky (např. 12.34).
Pro zadání periodických desetinných čísel, zadejte se opakující čísla v závorkách.
Například, máte-li 0.24333... zadejte 0.24(3)
Pokud je číslo 0.123123, zadejte 0.(123)

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena