Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Kalkulačka provádí sčítání, odečítání, násobení, dělení a umocňování zlomků, desetinných a celých čísel.
Kalkulátor vypočítá příklady se závorkami, včetně příkladů se složenými závorkami.
Při každém provádění výpočtu uloží do paměti již provedené výpočty.
Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Pokročilá kalkulačka pro výpočty se zlomky, desetinnými a celými čísly

Pokročilá kalkulačka provádí základní operace, jako jsou sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků, desetinných a celých čísel.

Kromě uvedených matematických operací kalkulačka pro zlomky také vypočítá příklady se závorkami, včetně příkladů se složenými závorkami a podporuje počítání s mocninami.

Při výpočtech můžete používat buďto tlačítka kalkulačky nebo klávesnici.

Pokročilá kalkulačka pro zlomky umožňuje současné zobrazení výrazu a výsledku. Dolní řádek představuje zadání výrazu, horní řádek - výsledek výpočtu.

Při každém provádění výpočtu uloží kalkulačka pro zlomky do historie výpočtů již provedené výpočty od nejnovějšího k nejstaršímu, které můžete zobrazit stisknutím tlačítka Historie.

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena