Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.

Kalkulačka pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku

Potřebujete rychle vypočítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel? Tato online kalkulačka vám pomůže najít největší společný dělitel (NSD) a nejmenší společný násobek (NSN) libovolných dvou, tři a čtyři celých čísel.

Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.

Největší společný dělitel (NSD) dvou a více celých čísel je největší kladné celé číslo, které beze zbytku dělí dané čísla.

Nejmenší společný násobek (NSN) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel.

Jak vypočítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Chcete-li najít největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel:

1. Vyberte počet čísel.

2. Zadejte kladná celá čísla a klepněte na tlačítko Vypočítat.

Všechny výpočty se ukládají do historie výpočtů.

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena