Μετατροπή γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα

Μετατροπή GSM σε OSY και OSY σε GSM:
Μετατροπή γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα (g/m² -> oz/yd²).
Μετατροπή ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (oz/yd² -> g/m²).
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Μετατροπή γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα
Λήψη Μετατροπή γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ή να κατεβάσετε τη Μετατροπή GSM και OSY για τον υπολογιστή σας (Windows και Mac) ή για κινητή συσκευή (iOS και Android).

Μετατροπή γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα (online έκδοση)

Τρέχουσα έκδοση: Μετατροπή GSM και OSY 1.1.0 ()

Κατηγορία: Παραγωγικότητα

Λειτουργικό σύστημα: Windows, macOS

Απαιτήσεις: Adobe Flash Player

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική έκδοση του Μετατροπέα GSM και OSY δωρεάν
Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος